Lifos dağından daha önce bahsetmiştim, Erciyes dağının kuzeyinde Hacılar ilçesinin güney doğusunda yer alan bu dağ Barut Dağı olarak da adlandırılıyor. Oldukça dik bir eğime sahip olan bu