Bugünkü adı ile Kevenli, yerel halkın kullandığı adıyla Şuşanıs (aslı Şuşants) köyü Van’ın doğusunda Erek dağının eteğinde şehire kuş bakışı bakan bir noktada kuruludur. 10. yy’da Van’da hüküm