Köprünün yanı başında bulunan tabelada şunlar yazıyor: “Tarihi Şahruk (Şahruk) Köprüsü: Dulkadiroğulları Beyliği zamanında Zülkadir soyundan Süleymanoğlu Ala’üddevle oğlu ŞAHRUH BEY tarafından H.897/M. 1492 yılında yaptırılmış olan köprü