Kral Menua’nın eşi Tariria için kurmuş olduğu ünlü üzüm bağları, Kadem Bastı (Kadembas) adlı mevkide yer almaktadır. Bu bölge şehir merkezinde yaklaşık 20 km uzaklıkta olup çimento fabrikasının