Develi – Bakırdağı karayolundan aşağıda detaylı olarak yer alan haritada göründüğü üzere ara yola sapıyoruz. Bu yol bizi Fraktin bölgesine (günümüz adı ile Gümüşören köyü, eski adı ile