Kayseri ilinin Talas ilçesinin doğusunda -doğu batı istikametinde- yer alan vadinin ortasında kış ve bahar aylarında ciddi miktarda su taşıyan bir dere akmaktadır. “Venk” kelimesinin ise Ermenice “kilise”