Asıl adı St Thomas Manastırı olan bu manastır, döneminin önemli bir eğitim merkezi ve ibadet yeri imiş. Eski adı Kanzak (Kantsag) olan Altınsaç köyü sınırları içerisindedir. 11. yy’da